Pastila de întelepciune – Adrian-Paul Iliescu

Importanţa eticii decurge în primul rînd din importanţa maximă a unor constrîngeri neformale asupra acţiunii umane. Funcţiile şi efectele constrîngerilor formale (legi, reguli oficiale, instituţionalizate, reglementări publice explicite) sunt bineînţeles cunoscute de mult timp...
Posted On 09 Jun 2014
, By