Baza cooperării sociale

jCum poate fi însă conservată sau protejată cooperarea socială?                                                  Aceasta se poate asigura şi menţine numai dacă toţi participanţii la cooperare beneficiază întrucîtva de pe urma succesului ei (altfel, ce interes mai au cei dezavavantajaţi de a continua cooperarea?). De aici, datoria celor avantajaţi de a asigura ca şi cei dezavantajaţi să beneficieze de pe urma cooperării. Ei nu pot pretinde ca schema de cooperare să le asigure garantarea drepturilor, fără a promite nimic celor dezavantajaţi; căci o schemă de cooperare ce nu oferă nimic unora dintre participanţi nu mai este schemă de cooperare. Pretenţiile celor avantajaţi (de a beneficia necondiţionat de ceea ce au) nu sunt deci justificate.

Prof. Dr. Adrian Paul Iliescu – Şef al Catedrei de filosofie politică şi morală, Facultatea de filosofie, Universitatea Bucureşti (1996-2007). Conducător de doctorat (specialitatea filosofie),  din 1997. A scris mai mlte cărți despe filosofie socială și politică, istoria ideilor și filosofia limbajului.