Sensul timpului – Stephen Hawking

  În orice sistem închis dezordinea, sau entropia, creşte întotdeauna cu timpul.  Cu al te cuvinte, este o formă a legii lui Murphy: Lucrurile tind întotdeauna să meargă rău! O ceaşcă intactă pe masă reprezintă o stare foarte ordonată, dar o ceaşcă spartă pe podea este o...
Posted On 02 Feb 2015
, By