Ce este si ce face logica

bookLogica nu este totuna cu cunoașterea, deși domeniul logicii are aceeași întindere ca și domeniul cunoașterii. Logica este judecătorul și arbitrul comun al tuturor cercetărilor particulare. Ei nu îi revine sarcina de a găsi dovezi, ci de a stabili dacă ele au fost găsite. Logica nu observă, nu descoperă și nici nu inventează: ea doar judecă. Nu este sarcina logicii să îl informeze, de exemplu, pe chirurg asupra fenomenelor care însoțesc o moarte violentă. Chirurgul trebuie să afle aceste lucruri din propria experiență și din propriile observații, din observațiile altora, ale celor care s-au ocupat înaintea sa de acea cercetare particulară. Însă logica judecă adecvarea acestei observații și experiențe spre justificarea regulilor sale, judecă adecvarea regulilor sale spre justificarea comportamentului său. Ea nu-i oferă dovezi, ci îl învață ce anume constituie o dovadă și cum anume trebuie s-o judece pe ea. 

John Stuart Mill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.