Pastila de întelepciune – Adrian Paul-Iliescu

Tribalismul rămâne trăsătura definitorie a controverselor de la noi. Contează prea puțin ce spuiși mult prea mult contra cui sau în favoarea cui spui ceva. Ideile sunt suspectate de subtexte meschine, autorii recalcitranţi sunt psihanalizați pentru detectarea unor umori compromițătoare. Suspiciunile țin loc de contraargument. Diversitatea de păreri sau interpretări este în fond repudiată ca anormală: cei care nu sunt de acord cu Noi nu pot fi decât bolnavi (de ură, de invidie sau de prostie). În hărmălaia creată, ideile își pierd relevanța iar datele reale devin indiferente. Este nevoie de o reîntoarcere la problemele de conținut, la argumente și fapte.

Adrian Paul-Iliescu / Argumente și fapte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.