Pastila de întelepciune – Adrian Paul-Iliescu

Tribalismul rămâne trăsătura definitorie a controverselor de la noi. Contează prea puțin ce spui, și mult prea mult contra cui sau în favoarea cui spui ceva. Ideile sunt suspectate de subtexte meschine, autorii recalcitranţi sunt psihanalizați pentru detectarea unor umori compromițătoare. Suspiciunile țin loc de contraargument. Diversitatea de păreri sau interpretări este în fond repudiată ca anormală: cei care nu sunt de…

Read More