Compasiunea fata de animale

Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Proverbe 12:10
Posted On 27 Jul 2014
, By