Frustratia si conflictul

Conținutul psihologic al fenomenului de frustrație poate fi relevat deplin numai prin luarea în discuție a termenilor de obstacol, conflict și stres, deoarece fenomenele desemnate de acești termeni se află într-un raport de intercondiționare dialectică, fiecare dintre ei putând fi consecința celuilalt. Astfel, o situație frustrantă, semnificând un anumit tip de conflict, poate deveni stresantă atunci când conflictul rămâne…

Read More